decorative background image

Peygamberler Silsilesi (The Chain Of Prophets)

Kuran-ı Kerim de İsimleri Bildirilen Peygamberler

 

   1. Hz. Adem (a.s)

   2. Hz. İdris (a.s)

   3. Hz. Nuh (a.s.)

   4. Hz. Hûd (a.s)

   5. Hz. Salih (a.s)

   6. Hz. İbrahim (a.s)

   7. Hz. İsmail (a.s)

   8. Hz. Lût (a.s)

  9. Hz. İshak (a.s)

10. Hz. Yakûb (a.s)

11. Hz. Yusuf (a.s)

12. Hz. Eyyûb (a.s)

13. Hz. Şuayb (a.s)

14. Hz. Musa (a.s)

15. Hz. Harun (a.s)

16. Hz. Davut (a.s)

17. Hz. Süleyman (a.s)

18. Hz. Zülkifl (a.s)

19. Hz. İlyas (a.s)

20. Hz. El- Yesâ (a.s)

21. Hz. Yunus (a.s)

22. Hz. Zekeriya (a.s)

23. Hz. Yahya (a.s)

24. Hz. İsa (a.s)

25. Hz. Muhammed (s.a.v)

Bunlardan başka Kur’an-ı Kerîmde isimleri geçen fakat peygamber olup olmadıkları
hakkında kesin bilgi olmayanlar vardır ki; bunlar da şunlardır:

- Üzeyir
- Lokman
- Zü’lkarneyn

 

Vahiy meleği vasıtasıyla Yüce Allah tarafından gönderilen ilâhî emirleri ve yasakları insanlara bildirmekle vazifeli kimselere Kur’an-ı Kerîm’in dilinde "Nebî, resûl, beşir ve nezîr" adlari verilir. Bunlar her bakimdan üstün ve seçkin kimselerdir. Peygamberler günah işlemezler, yalan söylemezler, emanete hiyanet etmezler, Allah’tan aldıkları emirleri olduğu gibi insanlara bildirirler. Çok zekî, uyanık ve mantıklı kimselerdir. Peygamberlerin bir kısmı bir kavme, bir bölgeye, bazıları da bütün âleme ve insanlığa gönderilmiştir. Bunların ne kadar oldukları bildirilmemiştir; sayılarını ancak Allah bilir. 

İslâm dininin inanç esaslarında Allah’ın peygamberlerinden hiçbirisi diğerinden ayrılmaz. Hepsi peygamber olarak kabul edilir, her peygamberin getirdiği ve tebliğ ettiği dînin hak din olduğu benimsenir. Çünkü İslâm dininin îman esasına göre; gerçek din, semavî din tektir ve Allah tarafından elçiler aracılığı ile gönderilir.